Sinu Maailm! - Tingimused
Logi sisse!Registreeru!
1. Müügitingimuste kehtivus


1.1. Müügitingimused kehtivad SinuMaailm.ee klientide (edaspidi Klient) ja Sinu Maailm OÜ (edaspidi SinuMaailm.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad SinuMaailm.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.4. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja SinuMaailm.ee vahelisi suhteid SinuMaailm.ee tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.

1.5. SinuMaailm.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.SinuMaailm.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.6. SinuMaailm.ee ja Klient soovivad kaubelda SinuMaailm.ee kodulehekülje www. SinuMaailm.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. SinuMaailm.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

1.7. Toodete juures olevad pildid on illustratiivse tähendusega.


2. Hinnakiri


2.1. SinuMaailm.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning ilma kohaletoimetamise kuluta.

2.2. Kõik hinnad SinuMaailm.ee veebipoes sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Ostudel mille toodete kogusumma jääb alla 35,00€ lisandub kohaletoimetamise hind. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.

2.4. SinuMaailm.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

2.5. Hinnad kehtivad alates tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest).

2.6. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohandatakse Kliendi ja SinuMaailm.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.


3. Tellimine ja ostukorv


3.1. Klient Lisab soovitud tooted ostukorvi.

3.2. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi".

3.3. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.4. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral tooteid Ostukorvist eemaldada.

3.5. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele SinuMaailm.ee Klientidele.

3.6. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule "Maksma"

3.7. Kui mõni toode on läbimüüdud ja seda saab osta vaid pikema tarneajaga, teatab SinuMaailm.ee Kliendile sellest ja Klient saab valida, kas soovib oodata pikema tarneajaga kaupa või loobub antud kaubast.

3.8.Järgnevalt tehke valik kas soovite tellimuse vormistada külalisena või läbi registreeritud kasutajakonto.

3.9. Tellimuse vormistamise lehel tuleb Kliendil täita nõutud andmeväljad, valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutada lingile „Kinnita tellimus“.

3.10. Seejärel kuvatakse ekraanile arve mille saate tasuda mugavalt pangalingiga või valida arve alusel tasumise. Andmed siseriikliku makse sooritamiseks leiab peale tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arve lehelt.

3.11. Tellimuse kinnitamisel saadetakse tellimuse kokkuvõte ka tellimuse vormistamise käigus märgitud e-posti aadressile juhuks kui Klient soovib tellimuse eest tasuda hiljem.

3.12. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 2 kalendripäeva jooksul tasunud 100% tellimuse kogusummast Sinu Maailm OÜ arvelduskontole.

3.13. Tasumata tellimused annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.


4. Kohaletoimetamine


4.1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib SinuMaailm.ee tellimuse.

4.2. Tellimus toimetatakse kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud kohaletoimetamisviisil ja aadressil.

4.3. SinuMaailm.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

4.4. Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.

4.5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist

4.6. SinuMaailm.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida SinuMaailm.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

4.7. SinuMaailm.ee jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.

4.8. Sihtkoha muutumise korral palub SinuMaailm.ee Kliendil uued andmed edastada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.

4.9. Kui kaup on SinuMaailm.ee poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile selle kohta teavitus.


5. Tellimuse tühistamine ja tagastamisõigus


5.1. SinuMaailm.ee-l on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 7 kalendripäeva või Kliendi poolt soovitud maksetähtaja jooksul.

5.2. Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ettemaksu sooritamist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, teatades sellest SinuMaailm.ee e-postile info@SinuMaailm.ee vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse number. Ettemaksuna tasutud 5 eurot kliendile ei tagastata. Ülejäänud ettemaksuna tasutud summa tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 10 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul peale avalduse edastamist.

5.3. Peale tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada. Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, avamata originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 10 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest SinuMaailm.ee poolt. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile info@SinuMaailm.ee

5.4. Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile lisaks kauba maksumusele ka esialgne postikulu.

5.5. Toote tagastamise kulud tasub ostja tavalises ulatuses, kuid mitte rohkem kui 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui üleantud saadetis ei vasta tellitule.

5.6. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud toote postitamise eest tasub SinuMaailm.ee ühekordselt postikulu. Iga järgneva vahetuse eest tasub ostja.

5.7. SinuMaailm.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.

5.8. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud SinuMaailm.ee-st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on SinuMaailm.ee-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.


6. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine


6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).

6.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@SinuMaailm.ee järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; SinuMaailm.ee-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia.

6.4. SinuMaailm.ee ei vastuta:
6.4.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
6.4.2. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.


7. Vastutus ja vääramatu jõud


7.1. SinuMaailm.ee vastutab Teie ees ja Teie vastutate SinuMaailm.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab iludus.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4. SinuMaailm.ee ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida SinuMaailm.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

7.5. SinuMaailm.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.6. SinuMaailm.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (SinuMaailm.ee-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.7. SinuMaailm.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.


8. Isikuandmete kaitse ja turvalisus


8.1. SinuMaailm.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

8.2. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka SinuMaailm.ee poolne ligipääs.


9. Autoriõigused


9.1. SinuMaailm.ee veebilehe sisu, näiteks blogi, tekst, graafika, logod, nupu-ikoonid, pildid, heliklipid, digitaalsed allalaadimised, andmekogumid ja tarkvara on SinuMaailm.ee või selle sisu koostööpartnerite omand ning kaitstud rahvusvaheliste autorikaitseseadustega.

9.2. Kogu SinuMaailm.ee-ga seotud info sellel veebilehel kuulub ainult SinuMaailm.ee-le ning on kaitstud rahvusvaheliste autorikaitseseadustega.

9.3. SinuMaailm.ee veebilehel kasutatud tarkvara kuulub SinuMaailm.ee-le või selle varustajatele ning on kaitstud rahvusvaheliste autorikaitseseadustega.


10. Lõppsätted

10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning SinuMaailm.ee e-poe ostu- müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.